Règim especial simplificat de l’IVA per l’exercici 2021 «MÒDULS»

APLICACIÓ DEL RÈGIM EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA De l’IRPF – I EL RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT De l’IVA PER A l’EXERCICI 2021 «MÒDULS«

«ÉS MANTENEN ELS MATEIXOS SIGNES, ÍNDEXS O MÒDULS PER A L’EXERCICI 2021»

segons ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre de 2020

Els Límits excloents a tenir en compte a partir del 01-01-2021, són:

2021

VOLUM INGRESSOS

Màx. 250.000 €

VOLUM INGRESSOS Activitats Agrícoles, forestals i ramaderes )

Màx. 250.000 €

FACTURACIÓ A EMPRESES I PROFESSIONALS

Màx. 125.000 €

VOLUM DE COMPRES

Límit de 250.000 €

RETENCIONS EN FACTURA

1%

CAL RECORDAR:

A qui s’aplica el règim estimació objectiva?

S’aplica el règim d’estimació objectiva exclusivament a empresaris i professionals que compleixin els següents requisits:

Que cada una de les seves activitats econòmiques (que es trobin incloses en l’Ordre del ministeri d’hisenda i administracions públiques) es realitzi en el mètode d’estimació objectiva i no sobrepassi els límits establerts per cada activitat.

Que el volum de rendiments íntegres en l’any anterior, no superi els següents imports:

2.1 250.000 €, pel conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computen la totalitat de les operacions, existeixi o no l’obligació d’expedir factura. Les operacions en què existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar els 125.000 €

2.2 250.000 € per al conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

Quan les activitats tributin pel règim especial de recàrrec d’equivalència o pel règim especial d’Agricultura, les quotes de l’iva teòricament repercutides pel recàrrec, i les compensacions, hauran d’incloure’s en el volum d’ingressos de les activitats.

RECORDATORIS:

La renúncia al règim d’estimació objectiva, s’ha de realitzar entre el 30-11-2020
fins al 31-12-2020 o de forma tàcita, en la presentació dels impostos del 1T del exercici 2021.

Es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls obtinguts, en l’exercici 2021.

Per més informació podeu contactar al mail: jjimenez@cigassociats.com