La perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos laborals

Cal integrar la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos laborals perquè clarament té un efecte positiu en les condicions de treball en general. Si som conscients de les desigualtats de gènere i de com influeixen en els riscos laborals, podrem aplicar polítiques i pràctiques preventives que protegeixin la salut laboral de totes les persones treballadores i contribuir a eradicar les desigualtats de gènere en l’àmbit laboral.

 

Hi ha una segregació per gènere important en el mercat laboral: les dones i els homes estan exposats a diferents entorns de treball i diferents tipus d’exigències i tensions a la feina. Treballen en diferents sectors i activitats, un aspecte que s’ha de tenir en compte en totes les accions i polítiques preventives. En relació amb la seguretat i la salut laboral, la segregació de gènere en el mercat laboral no evita que les dones estiguin exposades a riscos laborals, sinó que condiciona el tipus d’exposicions. Per tant, és necessari que es tinguin en compte tant les necessitats de les dones en professions “masculinitzades” com tots els riscos laborals associats a professions “feminitzades”

 

D’altra banda, la perspectiva de gènere també s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar els llocs de treball, l’organització dels espais, dels horaris i dels equips i eines de treball, ja que sovint aquests aspectes es dissenyen majoritàriament seguint un model masculí.

 

És important remarcar  que la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, com la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, obliguen a incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de seguretat i salut laboral.

 

Quan la prevenció de riscos laborals és efectiva, tant per a les dones com per als homes, la qualitat de l’ocupació millora i el desenvolupament, tant social com econòmic, d’un país augmenta, ja que totes les persones aporten el màxim del seu potencial.

 

 Decàleg bones pràctiques 

Per més informació des del departament de laboral et poden assessorar a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a lmasferrer@cigassociats.com.