Subvencions per la restauració, estètica i bellesa, parcs infantils privats i oci nocturn

OBJECTE

Concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els

parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial

afectats econòmicament per la COVID-19. La finalitat és reactivar i impulsar aquestes activitats

davant de la situació de tancament que ha comportat la pròrroga i modificació de les mesures adoptades per a la contenció del virus.

BENEFICIARIS

Els autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa,

d’un parc infantil privat, o d’un establiment o local que es trobi dins d’un centre o un recinte comercial, donades d’alta

en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament.

Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn donades d’alta en el cens de l’impost

d’activitat econòmica i obligats al tancament en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost.

LÍNIES SUBVENCIONABLES

 • Àmbit 1: Bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials.
 • Àmbit 2:
  • Àmbit 2.1: Parcs infantils privats
  • Àmbit 2.2: Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb
  • espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes.

CARACTERÍSTIQUES

 • Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.
 • Procediment de concessió de les subvencions: Concurrència no competitiva (estricte ordre d’entrada).
 • Organisme responsable: CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya)
 • L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció.
 • Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals.

QUANTIA DE L’AJUT

La subvenció atorgada consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

 • Àmbit 1.
  • Bars, restaurants, cafeteries, aportació única de 2.000 euros.
  • Centres d’estètica i bellesa, aportació única de 1.500 euros.
  • Establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 3.000 euros.
 • Àmbit 2.1. Parcs infantils privats, aportació única de 9.000 euros.
 • Àmbit 2.2. Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i
 • concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de:
  • 10.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors
  • 20.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l’any 2019. En el cas d’empreses

que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut

de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma.

TERMINI

 • Àmbit 1: Pendent de convocatòria.
 • Àmbit 2:  El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 12:00 hores del dia 26 de novembre i acaba a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

 

⚠️ IMPORTANT:

Els titulars de bars, restaurants, cafeteries o centres d’estètica i bellesa a qui es va atorgar una subvenció
en el marc de la Resolució de 26 d’octubre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions
en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049),
publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran considerats beneficiaris en la present convocatòria pels import establerts 
en aquesta, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s’hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria.

Per més informació podeu contactar al mail: info@inigest.com