Subvencions i ajuts COVID-19

Tractament comptable de les subvencions i ajuts rebuts per part de l’Administració Pública.

Donada la prolongació dels efectes de la pandèmia de la COVID-19, les empreses es plantegen i s’acullen al seu dret de sol.licitar ajuts econòmics davant les diverses administracions públiques per fer front a les dificultats econòmiques que pateixen.

El mecanisme per poder-ho fer és la «Subvenció». Els ajuts percebuts arran de la Covid-19 s’han de tractar com una subvenció a l’explotació del negoci, ja que aquests ens ajudaran a pal.liar i a compensar la davallada dels ingressos viscuda segons el tipus de comerç que desenvolupem. No confondre ni classificar l’ajut com si es tractés d’una subvenció de capital. Aquestes van lligades a un element material físic i real, i al mateix temps, aquest ajut es comptabilitza en diversos exercicis comptables i fiscals en funció de la depreciació del bé material subvencionat.

Subvenció a l’explotació – AJUT COVID-19

*Afectació COMPTABLE: registrar un ingrés a la comptabilitat per la totalitat del import de l’ajut a l’exercici que ens han concedit la subvenció.
*Afectació FISCAL: L’ingrés comptable s’inclourà a la base imposable tributable i es liquidarà a raó del 25% de l’Impost de Societats al mateix exercici fiscal que hem rebut la concessió del mateix.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament comptable i fiscal: odeitg@cigassociats.com