Etiqueta: igualdad

Jugar no té gènere

En l’àmbit pedagògic i formatiu, l’interès que provoca el tema dels mitjans de comunicació està especialment motivat per la influència que aquests pot tenir sobre la infància i l’adolescència. Aquesta influència, però, no pot considerar-se directa, sinó que es produeix per mitjà de certes operacions que impliquen una seducció visual i narrativa que deixa la

Continue Reading

Desigualtat: Treball gratuït des del 18 de novembre fins a finals d’any

A causa de la Bretxa Salarial les dones treballen gratuïtament des del 18 de novembre fins a finals d’any. La Bretxa salarial segueix afectant la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, és per aquest motiu que no volem deixar passar l’oportunitat per posar-ho en coneixement i fer un breu repàs del tractament legal sobre la

Continue Reading

Registre salarial i la Llei de Protecció de dades

La bretxa salarial i la desigualtat vigent són el motor del RD 902/2020, que va entrar en vigor el passat 14 d’abril de 2021, aquest Real Decret fa obligatori el Registre Salarial a totes les organitzacions amb personal contractat per compte aliena. Aquesta norma va ser publicada es publica quasi en paral·lel amb la consolidació

Continue Reading

El camí cap a la Igualtat de Gènere en els Jocs Olímpics de TOKIO

Els Jocs Olímpics de Tòquio han tingut, per primera vegada, prop d’un 50% d’atletes femenines. No obstant això, el 20% dels periodistes acreditats a Tòquio han estat dones i el percentatge és encara més baix entre els entrenadors   Amb un 48% de dones competint, els Jocs Olímpics de Tòquio han estat els de major

Continue Reading

Obligatorietat del Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull dos vessants: mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització. Tal com marca la Llei Orgànica

Continue Reading

Corresponsabilitat en matèria d’igualtat

La Comissió Europea alerta que les dones, malgrat estar més preparades, tenen més dificultats per a entrar i mantenir-se en el mercat laboral. La causa està en la falta de corresponsabilitat. Encara són elles les que han de triar entra treballar o tasques de cura. Els rols que associen la cura a les dones i

Continue Reading

Subvenciona el teu Pla d’igualtat

  pla d’igualtat Per a més informació pot contactar amb nosaltres rraya@cigassociats.com

Continue Reading

Igualtat retributiva

El Real Decret d’Igualtat retributiva El Reial decret 902/2020 (BOE 14-10-2020) estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant el principi d’igualtat retributiva per treball d’igual valor que regula l’article 28 del TRLET (RD Leg 2/2015)

Continue Reading