Etiqueta: FISCAL

Canvis en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

La modificació de la Llei concursal inclou novetats en aquesta matèria a partir del 2023, establint terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia. La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de

Continue Reading

Devolució de l’IVA suportat a la UE

El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021. Si en 2021 la seva empresa va enviar a algun treballador a fer tasques a un altre país de la Unió Europea, o bé a alguna

Continue Reading

El govern rebaixa l’IVA de l’electricitat al 5% fins a final d’any

Amb efectes 1 de juliol de 2022 i fins al proper 31 de desembre de 2022, va entrar en vigor l’última mesura aprovada pel govern segons publicat en l’article 18 del RDL 11/2022 de 25 de juny, s’estableix una rebaixa del 10% al 5% en el tipus impositiu de l’iva que recau sobre tots els components de la factura

Continue Reading

Millores en la tributació dels plans de pensions empresarials

Recentment s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació. Entre altres canvis normatius, aquesta llei millora els incentius fiscals aplicables a les aportacions a plans de pensions empresarials, principalment en el cas dels treballadors amb rendes del treball més baixes.   Canvis

Continue Reading

És possible deduir l’IVA abans de l’inici de l’activitat empresarial?

L’IVA suportat en la compra de béns o serveis durant la “fase preparatòria” d’un negoci (és a dir, amb anterioritat a l’inici de l’activitat) és deduïble. Per a això, n’hi ha prou amb la demostració que, en incórrer en aquestes despeses, es tenia la intenció d’iniciar una activitat que donava dret a deduir l’IVA suportat.

Continue Reading

Bonificació 0,20 cèntims litre carburant. Tractament Comptable

Bonificació estatal 0,20 cèntims per 1 litre de benzina. L’augment disparat dels preus dels carburants va obligar al govern de l’Estat a destinar ajudes econòmiques immediates per tal que l’afectació de la pujada del cost de la benzina fos la mínima possible per la societat. La mesura va ser la de subvencionar 0,20 cèntims per

Continue Reading

Compte enrere per a la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2021

Un any més s’aproxima la campanya de la declaració de l’impost sobre societats (IS) de l’exercici 2021, marcada per la introducció de múltiples novetats derivades, entre altres, per les mesures aprovades pel Govern a causa de la COVID-19, ja que les operacions de 2021 s’han generat en plena pandèmia, la qual cosa, òbviament, afectarà moltes

Continue Reading

Recordatori: Sancions per no dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil

L’any passat es van concretar les sancions aplicables per no presentar els Comptes Anuals. Des del 31 de gener de 2021 s’ha establert pel Reial decret 2/2021, un nou règim sancionador per l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil. La novetat és que l’ICAC «pot encarregar» al Registre Mercantil la

Continue Reading

Quins incentius fiscals poden aplicar les empreses de reduïda dimensió en l’impost sobre societats 2021?

Ara que arriba la declaració de l’impost sobre societats, li recordem que si la seva empresa és de reduïda dimensió té dret a interessants incentius (llibertat d’amortització per creació d’ocupació, amortització doble, etc.). Li expliquem quins són i els seus requisits. Li recordem que perquè la seva empresa tingui el caràcter de reduïda dimensió i

Continue Reading

Hisenda inicia una campanya d’informació respecte a la cessió de l’ús de vehicles als treballadors per al seu ús particular

L’Agència Tributària ha iniciat un enviament massiu de cartes a empreses advertint-les que coneix que fan un ús abusiu dels seus cotxes d’empresa. Les cartes traslladen a les companyies que Hisenda coneix la informació sobre els vehicles de la seva propietat i d’aquells de què disposen mitjançant un contracte de lísing o rènting, dels quals

Continue Reading