Etiqueta: IVA

Quines novetats tributàries inclou la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023?

La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 2023, introdueix canvis que principalment a l’IRPF (increment de la reducció per obtenció de rendiments a treballadors i pensionistes, increment de la reducció per obtenció de rendiments de l’activitat i del percentatge de despeses de difícil justificació en el règim d’estimació directa simplificada,

Continue Reading

Noves mesures contra la inflació: rebaixa de l’IVA d’aliments, xec 200 euros, ajuts de transport.

Al BOE del dia 28 de desembre es va publicar el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, amb entrada en vigor el

Continue Reading

El nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular incorpora un nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2023. Es tracta d’un impost amb àmplia repercussió, ja que afectarà no sols les empreses dedicades a la fabricació

Continue Reading

Canvis en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

La modificació de la Llei concursal inclou novetats en aquesta matèria a partir del 2023, establint terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia. La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de

Continue Reading

Devolució de l’IVA suportat a la UE

El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021. Si en 2021 la seva empresa va enviar a algun treballador a fer tasques a un altre país de la Unió Europea, o bé a alguna

Continue Reading

El govern rebaixa l’IVA de l’electricitat al 5% fins a final d’any

Amb efectes 1 de juliol de 2022 i fins al proper 31 de desembre de 2022, va entrar en vigor l’última mesura aprovada pel govern segons publicat en l’article 18 del RDL 11/2022 de 25 de juny, s’estableix una rebaixa del 10% al 5% en el tipus impositiu de l’iva que recau sobre tots els components de la factura

Continue Reading

Millores en la tributació dels plans de pensions empresarials

Recentment s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació. Entre altres canvis normatius, aquesta llei millora els incentius fiscals aplicables a les aportacions a plans de pensions empresarials, principalment en el cas dels treballadors amb rendes del treball més baixes.   Canvis

Continue Reading

És possible deduir l’IVA abans de l’inici de l’activitat empresarial?

L’IVA suportat en la compra de béns o serveis durant la “fase preparatòria” d’un negoci (és a dir, amb anterioritat a l’inici de l’activitat) és deduïble. Per a això, n’hi ha prou amb la demostració que, en incórrer en aquestes despeses, es tenia la intenció d’iniciar una activitat que donava dret a deduir l’IVA suportat.

Continue Reading

Com comptabilitzar l’exoneració per ERTEs de la Seguretat Social

En primer lloc recordar que les bonificacions i les reduccions de quotes a la seguretat social, són deduccions que resulten d’aplicació en determinats % de la quota. La finalitat de les bonificacions i reduccions de quotes, és principalment la reducció de les despeses de seguretat social de l’empresa, per tant, el tractament comptable d’aquestes bonificacions, es realitza com si

Continue Reading

Al novembre: model 232 declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades

Recordeu que durant el mes de novembre, les empreses en què l’exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar el model 232 «Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals» corresponent a l’exercici 2019. Les empreses en què l’exercici social no coincideix amb l’any natural han

Continue Reading