Etiqueta: AJUTS I FINANÇAMENT

Ajuts a la digitalització dels comerços catalans

OBJECTE Impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç. BENEFICIARIS Autònoms. Petites i mitjanes empreses. Entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals

Continue Reading

Ajuts del Programa ”La Caixa” Empleo Joven (2022)

OBJECTE Ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d’ocupació estable i de qualitat dels joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L’objecte de les ajudes és el cofinançament del contracte d’una persona jove treballadora. CONTRACTES SUBVENCIONABLES Contractes indefinits, a temps complet, amb un període mínim de permanència de 6 mesos. Se subvencionaran

Continue Reading

Les societats moroses no podran optar a subvencions públiques

A fi de frenar la morositat, les empreses que no compleixin amb els terminis establerts en la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran optar a subvencions públiques, ni ser empreses col·laboradores. Aquesta lluita contra la morositat entrarà en vigor a partir del 19

Continue Reading

Programa MOVES Proyectos Singulares II

OBJECTE La «descarbonització» del sector del transport mitjançant el foment de l’electrificació de la mobilitat per a la consecució dels objectius fixats tant pel Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, com pel Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica, promovent la realització de projectes singulars d’innovació en mobilitat elèctrica a tot el

Continue Reading

Programa International eTrade (2022)

Objecte: Concessió de subvencions per actuacions d’internacionalització digital, dins del Programa International eTrade. Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els següents requisits: Facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat. Disposar de la web de l’empresa en un idioma estranger. Disposar d’un pla de promoció internacional en

Continue Reading

2ª convocatòria Programa Kit Digital per empreses d’entre 3 i 9 treballadors

Objecte: El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Això es farà a través de diferents paquets bàsics de digitalització, denominats paquets DTK. Beneficiaris: El programa va orientat a les necessitats de

Continue Reading

AJUTS LEADER (2022)

Objecte: Aplicar les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) proposades pels Grups d’Acció Local (GAL), i aprovades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), per a: Fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica. Fomentar la creació d’ocupació. Establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i

Continue Reading

Programa Kit Digital

Objecte: El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Això es farà a través de diferents paquets bàsics de digitalització, denominats paquets DTK. Beneficiaris: El programa va orientat a les necessitats de

Continue Reading

Cupons a la competitivitat empresarial (2022)

Objecte: Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, sostenibilitat o noves tecnologies a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ. Línies: Cupons a la innovació Cupons a la indústria 4.0 Cupó de diagnosi indústria 4.0 Cupó d’assessorament en

Continue Reading

Programa NEOTEC 2022

Objecte: L’objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es preval la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empresa per reforçar

Continue Reading