Blog C&G

PRESENTACIÓ NOVA WEB

Benvinguts al nou espai web de Cervera i Gonfaus. La nova pagina web, que hem renovat totalment en imatge i contingut, ha estat dissenyada per fer-ne un ús més intensiu i millorar la comunicació amb els nostres clients. És un pas més dins el nostre Pla Estratègic. Amb l’actualització de la nostra web, tenim la

Continue Reading

Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica. MODEL 583

Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 que els adjuntem. Aquest any caldrà presentar dos models 583: –          Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2014. –          Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a la

Continue Reading

BONIFICACIONS PER LA FORMACIÓ

  Des de Cervera & Gonfaus sabem que la FORMACIO és bàsica per al CREIXEMENT de la seva empresa i, ara que ja estem immersos en l’últim trimestre de l’any, és moment de tancar les accions del pla formatiu. Com bé sap, les empreses que cotitzen per la contingència de Formació Professional a la Seguretat

Continue Reading

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

L’objecte d’aquestes bases, impulsades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i de la Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per

Continue Reading

ICO COMERC INTERIOR 2014

Aquesta línia de finançament, amb càrrec al Fons Financer de l’Estat d’ajuda a Comerç Interior, té per objecte la modernització i millora de l’eficàcia i eficiència del comerç interior minorista i, en particular, de les petites i mitjanes empreses del sector. Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts – Entitats locals, entitats de dret públic i/o

Continue Reading