Blog C&G

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19

  OBJECTE Establir un ajut, en forma de prestació econòmica, per pal·liar els efectes del coronavirus a Catalunya. El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional.

Continue Reading

Durant el mes de març, model 720

Entre l’1 de gener i el 31 de març s’ha de presentar el popular model 720 (declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2019. A aquests efectes, recordin que: Estan obligats a presentar aquesta declaració les persones que el 2019 hagin tingut comptes bancaris (per exemple, un dipòsit), valors (per

Continue Reading

Les absències justificades deixen de ser una causa d’acomiadament

  El passat 18 de febrer de 2020, va aprovar-se la derogació de l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, mitjançant el qual permetia l’acomiadament d’un treballador per absències encara que fossin justificades. D’aquesta manera, el Consell de Ministres aprova el Real Decret Llei a l’efecte de derogar aquest article, fet que ja vam anunciar

Continue Reading

Com evitar el dret de separació del soci a temps

Un soci pot separar-se de la societat (i cobrar el valor de les seves participacions) si l’empresa ha tingut beneficis els darrers tres anys i no ha procedit al repartiment de dividends d’almenys un 25% del benefici anual distribuïble (llevat que la societat, durant els últims cinc anys, hagi repartit almenys el 25% dels beneficis

Continue Reading

BISIO: L’eina que t’ajudarà a entendre millor el teu negoci

BISIO és un quadre de comandament fet a mida pel teu negoci, amb l’acompanyament dels millors professionals que t’ajuden a definir quins són els indicadors clau.    

Continue Reading

Nou registre d’impagats judicials

El Registre d’Impagats Judicials és un nou fitxer de morositat destinat a recollir informació de deutes líquids, vençuts i exigibles, no inferiors a 50 € i reconeguts mitjançant una resolució judicial ferma, aportada pels advocats dels creditors a l’objecte de la seva difusió al sistema financer espanyol i a tercers que acreditin un interès legítim

Continue Reading

Novetats laborals 2020

Es presenten tot seguit, les principals novetats en àmbit laboral per aquest any 2020. 1. Augment del permís per paternitat D’entrada, és rellevant recordar que fruit del Real Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, va

Continue Reading

Reserva de capitalització

Sense dubtes amb la reserva de capitalització El càlcul de la reserva de capitalització presenta algunes dificultats, ja que es realitza partint dels beneficis de l’exercici anterior i restant algunes partides. Recordi els passos a seguir. Càlcul de la reducció Com ja sap, la seva empresa pot gaudir d’una reducció en la base imposable de

Continue Reading

FORMACIÓ en Finances per no financers

Continue Reading

¿Cobrem un dividend a compte?

Davant la possibilitat que els dividends tributin més a partir del 2020, consideri la possibilitat de distribuir un dividend a compte el 2019. Major tributació Com haurà llegit en premsa, és possible que a partir de l’any vinent augmenti la tributació dels dividends. De fet, el projecte de Pressupostos Generals que es va presentar a

Continue Reading