Blog C&G

Mesures en l’àmbit d’ajuts per fer front als efectes del COVID-19

Mesures aprovades per garantir la liquiditat pel manteniment de l’activitat econòmica davant els dificultats transitòries conseqüència de la situació, mitjançant el RD-Llei, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 Línia d’avals per empreses i autònoms   El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Continue Reading

Ajuts al sector del turisme

OBJECTE El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació econòmica directa, dotada de 2M € i pensada per a professionals i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic afectades pel COVID-19.     BENEFICIARIS Els beneficiaris podran ser establiments turístics d’allotjament,

Continue Reading

Línia d’avals ICO

  OBJECTE Facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament com: Pagaments de salaris Factures Necessitat de circulant Altres necessitats de liquiditat,

Continue Reading

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19

OBJECTE Establir un ajut, en forma de prestació econòmica, per pal·liar els efectes del coronavirus a Catalunya. El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional.  

Continue Reading

ICF – AVALIS LIQUIDITAT

  OBJECTE L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 80% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les PIMES catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.     BENEFICIARIS PIMES amb seu a Catalunya.

Continue Reading

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària pel COVID-19

Us adjuntem el certificat autoresponsable de desplaçament, que ha publicat la Generalitat de Catalunya per acreditar la causa dels desplaçaments en el cas de què els cossos policials ho requerissin, en compliment de la limitació de la llibertat de circulació de les persones per l’estat d’alarma. La recomanació de portar aquest certificat va entrar en

Continue Reading

Mesures de caràcter mercantil de resposta a l’impacte negatiu generades pel COVID-19

  Si té qualsevol dubte, o necessita informació addicional o més detallada en relació a aquestes mesures de caràcter mercantil, contacti amb el nostre departament mercantil cmasip@cigassociats.com  

Continue Reading

Acord d’unificació de criteris dels Jutjats de Família de Barcelona en relació a l’estat d’alarma i els règims de guarda i custòdia

  Als efectes d’unificació de criteris d’actuació davant la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia creada pel coronavirus (COVID-19), els Jutjats de Família de Barcelona han elaborat l’acord d’unificació de criteris que adjuntem al present article.   En essència, els criteris previstos en aquest acord són els següents:   El RD 463/2020, de 14

Continue Reading

Pla Digitalització PiMES i Teletreball

El Govern ha aprovat el “Plan Acelera PYME” en el marc del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, per les mesures econòmiques urgents de la crisis del COVID-19 publicades al BOE. El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital iniciarà amb col·laboració amb el sector privat de suport de PiMES un conjunt d’iniciatives per accelerar

Continue Reading

Mesures fiscals Covid-19

Com sabran, en els darrers dies s’han aprovat diversos decrets i decrets llei pels quals s’han adoptat diferents relacionades amb el COVI-19. Entre elles, també, de caire fiscal per tal de fer front a la situació actual. Entre elles, les dues més rellevants son les següents:   1.- Ajornament de deutes tributaris (RD 7/2020 de

Continue Reading