Etiqueta: COMPTABLE

Sap que pot optar pel criteri de caixa en l’IRPF per declarar els rendiments de les activitats econòmiques?

D’acord amb la normativa de l’IRPF, els rendiments d’activitats econòmiques s’han d’imputar conforme al criteri de meritació, excepte quan el contribuent opti pel criteri de caixa (també conegut com a criteri de cobraments i pagaments). Aquest criteri s’entendrà aprovat per l’Administració Tributària pel sol fet de manifestar-ho en la corresponent declaració per l’IRPF, aplicable en

Continue Reading

Recomanacions per planificar el tancament fiscal i comptable de l’exercici 2021

Considerant que s’acosta el tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer-ne una projecció a desembre de 2021, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat

Continue Reading

Què s’entén per «immobilitzat material nou» a afectes de l’impost sobre societats?

La Direcció General de Tributs ha aclarit que la consideració de nou ha de complir una sèrie de requisits. Un element és nou quan està acabat de fer o fabricat, quan sigui utilitzat o posat en condicions de funcionament per primera vegada. Una nau industrial la construcció de la qual no està finalitzada ni ha

Continue Reading

Lluita contra el frau fiscal – nova obligació PROGRAMA GESTIÓ i COMPTABILITAT

El Govern va aprovar el passat 10 de juliol, la llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra al frau fiscal. Com a novetat més remarcable de la norma, destaca la nova obligació que han de complir els programes informàtics de comptabilitat i gestió empresarial. La intenció de l’Administració és estandarditzar la configuració dels

Continue Reading

Subvencions i ajuts COVID-19

Tractament comptable de les subvencions i ajuts rebuts per part de l’Administració Pública. Donada la prolongació dels efectes de la pandèmia de la COVID-19, les empreses es plantegen i s’acullen al seu dret de sol.licitar ajuts econòmics davant les diverses administracions públiques per fer front a les dificultats econòmiques que pateixen. El mecanisme per poder-ho

Continue Reading

Adquisició intracomunitària amb recàrrec d’equivalència

En aquest article us volem traslladar les dues modalitats de recàrrec d’equivalència: Recàrrec d’equivalència – Operació Interior; és un règim d’ IVA d’obligat compliment per les persones físiques que exploten el seu negoci minorista. (LIVA art.148 i 149) * Els acollits aquest règim NO han de presentar les declaracions periòdiques d’ IVA, i tampoc es poden deduir l’IVA suportat. * Els

Continue Reading

Deduïbilitat de les PROVISIONS

El registre comptable d’una PROVISIÓ sempre respon a la finalitat i cura de l’empresa per corregir el valor d’un actiu o d’un passiu amb data de tancament de l’exercici, quan aquesta té clars indicis o una alta probabilitat de resolució final de la mateixa al llarg del proper exercici comptable. Un cop reconeguda la provisió

Continue Reading

Oferta de feina: Tècnic/a sènior en l’àrea comptable i fiscal

🔔Vols treballar amb nosaltres? Envia’ns el teu cv📝 a: rraya@cigassociats.com            

Continue Reading

Inventari. Valoració d’existències al final de l’exercici

Inventari. Valoració d’existències al final de l’exercici Ens trobem en l’últim més de l’any, i una vegada mes, toca fer la valoració de les existències que tenim al final de l’exercici econòmic, tant en el nostre centre, com les cedides en dipòsit en altres ubicacions. A la pregunta si és obligatori el recompte físic de

Continue Reading

Com comptabilitzar l’exoneració per ERTEs de la Seguretat Social

En primer lloc recordar que les bonificacions i les reduccions de quotes a la seguretat social, són deduccions que resulten d’aplicació en determinats % de la quota. La finalitat de les bonificacions i reduccions de quotes, és principalment la reducció de les despeses de seguretat social de l’empresa, per tant, el tractament comptable d’aquestes bonificacions, es realitza com si

Continue Reading