Blog C&G

COVID-19 | Ajut extraordinari de 2000 euros per als autònoms

AJUTS DIRECTES PER AUTÒNOMS Objecte: Aquest ajut extraordinari i puntual té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma. Beneficiaris: 1. Autònoms donats d’alta al RETA que exerceixin

Continue Reading

Mesures i restriccions per contenir els brots de COVID-19 a tot Catalunya

Àmbit social L’activitat social i els desplaçaments fora del domicili s’han de reduir al màxim possible. El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant

Continue Reading

Confinament nocturn entre les 22.00 h i les 6.00 h

Horari d’obertura al públic L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç detallista i de restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores, tret de les activitats culturals, que podran tancar a

Continue Reading

Si ha d’atorgar un poder…

Quan s’atorga un poder general (a un empleat, o a un directiu de l’empres) és aconsellable limitar-lo. A més, consideri l’opció de signar amb l’apoderat una “side letter”, en la que s’indiqui com ha d’utilitzar-se el poder. Poder: A l’hora d’atorgar un poder, recordi que aquest pot ser especial o general: Els poders especials són

Continue Reading

Rebaixa obligatòria dels lloguers de locals tancats per la Generalitat

Avui entra en vigor el  Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, publicat el DOGC i que té com a objectiu regular les relacions entre propietaris i arrendataris de determinats locals comercials. Recordem que ja la declaració estatal de l’Estat d’alarma per part del Govern espanyol

Continue Reading

Noves restriccions per frenar l’expansió de la COVID-19

El Govern de la Generalitat ha presentat un nou paquet de mesures per frenar l’expansió de la COVID-19 davant l’empitjorament de les dades registrat durant els darrers dies. Les mesures entraran en vigor a les 12.00 h de la nit del dijous al divendres i tindran una vigència de 15 dies, tot i que encara està pendent la seva

Continue Reading

Si vols vendre les participacions socials de la teva empresa i creus que el comprador potser les revendrà a un preu superior, pacta una clàusula “non embarrasment” o de “millor fortuna”

Quan un soci rep una oferta de compra d’un altre soci o bé d’un tercer, pot tenir dubtes respecte a que el preu de compra estigui per sota del preu de mercat. Doncs bé, un mecanisme per desencallar aquestes operacions i protegir els seus interessos és pactar una clàusula “non embarrassment” o de “millor fortuna”.

Continue Reading

Mesures de suport als treballadors autònoms – Decret-llei 30/2020

El Reial Decret-llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE 30-09-2020) estableix mesures de suport als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, en els seus articles 13, 14 i DA quarta.   Pròrroga de la prestació por cessament d’activitat causada a l’empara de l’article 9 del RD-llei 24/2020 compatible amb el

Continue Reading

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits a la garantia juvenil

OBJECTE Concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d’inscrit beneficiari. BENEFICIARIS Joves entre 18 i 29 anys inscrits al programa de garantia juvenil abans de donar-se d’alta com autònoms. CARACTERÍSTIQUES L’alta d’autònoms ha d’estar compresa entre l’1 de

Continue Reading

Els punts claus en la nova regulació del teletreball

Les dades essencials a tenir en compte de la reforma legal del teletreball són tres: s’aferma la voluntarietat, es consolida un espai important per a la negociació col·lectiva i no s’aplicarà al treball a distància provocat per la COVID-19. Els punts claus en la nova regulació del teletreball:  Què ocorre amb els treballadors que ja

Continue Reading