Blog C&G

Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge d’energia renovable

Objecte: Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge. Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge. Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts

Continue Reading

PRORROGAR UN ERTO derivat de COVID

Amb la nova la publicació del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat, es va establir nova regulació per portar a terme la pròrroga d’aquells expedients Covid de regulació temporal d’ocupació vigents fins a 30 de setembre

Continue Reading

Finestreta única: nou model 369

Des de l’1 de juliol de 2021, el règim de finestreta única dels serveis electrònics s’ha ampliat a les vendes a distància i a tots els serveis prestats a consumidors finals en què s’hagi de repercutir IVA d’un altre país de la UE. Règim de la Unió Fins ara, quan un empresari prestava serveis o

Continue Reading

Software de doble ús i règim sancionador

La Llei contra el frau fiscal ha introduït una sèrie de mesures contra el software de doble ús (sofisticats programes informàtics que faciliten l’ocultació de vendes, la modificació de tiquets o fins i tot la seva emissió sense que quedi rastre en la comptabilitat, reduint així la tributació). Per evitar-ho, el passat 11 d’octubre de

Continue Reading

Pla de modernització de la màquina eina

Objecte: Donar suport a la realització d’inversions en l’adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització. Beneficiaris: Pimes, amb CNAE: Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C -Divisions 10 a 32. Activitats de valorització a escala industrial

Continue Reading

Bonificacions en l’IAE

Si la seva empresa tributa en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per quota municipal, verifiqui si pot sol·licitar alguna de les bonificacions que hi ha en aquest impost per a l’any vinent. Si la seva empresa factura més d’un milió d’euros a l’any i, per tant, ha de tributar per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE),

Continue Reading

Salari mínim interprofessional 2021

La setmana passada va quedar aprovat el Salari Mínim Interprofessional (SMI), sense el suport de la patronal, que considera que aquest augment no arriba en bon moment a causa de la situació de crisis que pateix l’economia a conseqüència de la COVID-19. Si més no, esdevé necessari esperar a la publicació del Real Decret perquè

Continue Reading

Com repartim els dividends?

Quan una SL reparteix dividends, habitualment aquest repartiment es fa en proporció al percentatge de capital de cada soci. No obstant això, els estatuts poden preveure que els dividends es reparteixin «per caps». Segons una recent resolució, i deixant a banda la possibilitat de preveure participacions privilegiades, també és possible establir als estatuts socials que

Continue Reading

Lluita contra el frau fiscal – nova obligació PROGRAMA GESTIÓ i COMPTABILITAT

El Govern va aprovar el passat 10 de juliol, la llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra al frau fiscal. Com a novetat més remarcable de la norma, destaca la nova obligació que han de complir els programes informàtics de comptabilitat i gestió empresarial. La intenció de l’Administració és estandarditzar la configuració dels

Continue Reading

El camí cap a la Igualtat de Gènere en els Jocs Olímpics de TOKIO

Els Jocs Olímpics de Tòquio han tingut, per primera vegada, prop d’un 50% d’atletes femenines. No obstant això, el 20% dels periodistes acreditats a Tòquio han estat dones i el percentatge és encara més baix entre els entrenadors   Amb un 48% de dones competint, els Jocs Olímpics de Tòquio han estat els de major

Continue Reading