Blog C&G

Sap que pot optar pel criteri de caixa en l’IRPF per declarar els rendiments de les activitats econòmiques?

D’acord amb la normativa de l’IRPF, els rendiments d’activitats econòmiques s’han d’imputar conforme al criteri de meritació, excepte quan el contribuent opti pel criteri de caixa (també conegut com a criteri de cobraments i pagaments). Aquest criteri s’entendrà aprovat per l’Administració Tributària pel sol fet de manifestar-ho en la corresponent declaració per l’IRPF, aplicable en

Continue Reading

Canvi normatiu en el Règim de la Llar

Les persones ocupades en el règim de la llar continuen sent les més afectades a l’hora de trobar estabilitat. Malgrat tenir una sentència en favor del seu dret a l’atur i les campanyes contra l’economia submergida, les persones d’aquest sector sofreixen major pobresa que altres/as professionals.   Accés a la prestació d’atur Una de les

Continue Reading

Bonificacions vigents per a la contractació d’empleats en 2022

La Direcció General del Treball i el SEPE han informat del manteniment de les bonificacions per contractar després de l’entrada en vigor del RD llei 32/2021 de reforma laboral. Aquestes són les bonificacions que continuen actives: Contracte per a la formació en alternança És l’única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves desocupats. Amb

Continue Reading

Publicada l’Ordre de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2022

El 31 de març de 2022 es publicà al BOE l’Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2022, amb efectes des del dia 1 de gener de

Continue Reading

Com queden els contractes temporals després de la reforma laboral?

La reforma laboral introdueix una nova regulació de la contractació temporal que serà aplicable a partir del 30 de març de 2022, amb la desaparició dels contractes temporals tal com els coneixíem fins ara (contractes d’obra, interinitat i eventuals), i només es podran subscriure els contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la

Continue Reading

Recomanacions per planificar el tancament fiscal i comptable de l’exercici 2021

Considerant que s’acosta el tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer-ne una projecció a desembre de 2021, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat

Continue Reading

COVID19 – Nous ajuts per al sector de la restauració (2022)

Objecte: La Generalitat de Catalunya destina 40 milions d’euros a professionals autònoms i pimes del sector de la restauració (bars, restaurants i cafeteries). Es tracta d’una nova línia d’ajuts directes per fer front a les afectacions generades per la Covid-19. Beneficiaris: Les persones autònomes i empreses que prestin activitats de restauració. A l’efecte d’aquesta convocatòria s’entenen com a empreses que presten

Continue Reading

Auditoria retributiva

Una auditoria retributiva o salarial consisteix en la recopilació i anàlisi d’informació relativa al salari dels treballadors d’una empresa, amb l’objectiu d’identificar bretxes salarials i posar en marxa les mesures per a garantir la igualtat retributiva entre homes i dones.   L’auditoria salarial és el procés a través del qual es tracta de detectar les

Continue Reading

Campanya de renda i patrimoni 2021

Com ja sabran, a partir del proper dimecres 6 d’abril s’inicia la campanya de renda i patrimoni corresponent a l’exercici 2021 i ja es podran presentar telemàticament les declaracions d’aquests impostos. Es podran presentar fins al 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins

Continue Reading

BISIO ha estat autoritzat com agent digitalitzador

BISIO ha estat autoritzat com agent digitalitzador, per poder implantar Bussines Intelligence i analítica📊 Encara ets a temps de demanar el teu Bo de 12.000€, per digitalitzar la teva empresa. Contacta amb nosaltres: info@bisio.cat Més informació: https://lnkd.in/ddnSeZG      

Continue Reading