Categoría: CIRCULARS

CIRCULAR Nº 4/2016: Campanya de renda i patrimoni 2015

Campanya de renda i patrimoni 2015 Benvolguts clients, Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los que des del passat 6 d’abril, ja es pot obtenir el número de referència de l’esborrany i les dades fiscals corresponents a la declaració de renda 2015. Aquest any, a banda de la complexitat d’altres campanyes, la declaració de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 3/2016: INFORMACIÓ SOBRE LES SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’INCORPORACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL.

L’objecte de l’Ordre EMO/311/2015 de 2 d’octubre és, regular les ajudes a la contractació pel foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys en el mercat de treball. Les ajudes a la contractació subvencionables previstes en la convocatòria corresponen als contractes subscrits en els següents terminis: Pel 2016, des de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 2/2016: Novetats laborals i de la seguretat social

A continuació els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de la SEGURETAT SOCIAL incloses en la Llei de Pressupostos Generals per a 2016 i altres normes publicades recentment: Les quanties del Salari Mínim Interprofessional per a 2016, s’estableixen en 655,20 euros / mes i 21,84 euros / dia, que representa un increment de l’1%.

Continue Reading

CIRCULAR Nº 1/2016: NOUS PERCENTATGES DE RETENCIÓ PEL 2016

Com ja us vàrem explicar a la passada circular 10/2015, el passat 12 de juliol de 2015 van entrar en vigor una sèrie de mesures per reduir la càrrega tributària. Una de les més importants era la implantació gradual en diverses fases dels nous tipus de retenció de IRPF.   Amb data 1 de gener

Continue Reading

CIRCULAR Nº 19/2015: Comunicats IT’s

Informar que des de l’1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 8 de juliol, en que s’han introduït modificacions pel que fa a la gestió i al control dels processos d’incapacitats temporals en els seus primers 365

Continue Reading

CIRCULAR Nº 18/2015: REGISTRE DIARI DE LES HORES DE TREBALL

    Arrel de les últimes actuacions realitzades per la Inspecció de Treball, els recordem la obligatorietat de dur a terme un registre de la jornada dels seus treballadors. En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball en el control d’ aquesta obligació empresarial es centren, fonamentalment,  en : Que es realitzi un REGISTRE DIARI

Continue Reading

CIRCULAR Nº17: SEGELL PIME INNOVADORA

Mitjançant la present circular els volem informar d’una nova fórmula per tal de reconèixer el caràcter innovador de petites i mitjanes empreses, el “Segell de PIME Innovadora”. Què és el Segell de PIME Innovadora? Es un reconeixement per part del “Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) que serveix d’accés a determinades polítiques d’ajut a la

Continue Reading

CIRCULAR Nº16: TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL

Mitjançant la present circular els recordem amb la modificació introduïda per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, s’estableix un important canvi per a les Societats Civils amb objecte mercantil fent que a partir de l’1 de gener de 2016 passin a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats. El canvi

Continue Reading

CIRCULAR Nº 15/2015: ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA (REDEME)

Mitjançant la present circular els recordem que durant el mes de novembre s’ha de sol·licitar la inclusió en el Règim de Devolució Mensual d’IVA (REDEME) per a que tingui efectes a partir de 1 de gener del 2016. Es tracta d’un règim voluntari del que s’haurà de sol·licitar la inscripció en el Registre de Devolució

Continue Reading

CIRCULAR Nº 14/2015 Modificació base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms

Distingits senyors, Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2016. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa

Continue Reading